WGW minigolfový club

Členský poplatek 9.900,- Kč/ rok – smlouva na 3 roky s automatickým prodlužováním.

Výhody členství

Zdarma 1 x ročně:
1/ 10 ks minigolfových holí v min. ceně 4.900,-Kč
2/ 20 ks míčků na minigolf v min. ceně 1000,- Kč
3/ 10 ks podavačů na míčky v min. ceně 590,- Kč
4/ linkování hřiště dle pravidel ČMGS v min.ceně 3000,- Kč
5/ umístíme vaše logo + přímý proklik na vaše webové stránky

/po celou dobu členství/

Slevy:
1/ vyčištění hřiště sleva -50%

2/ montáž sleva –20%
3/ demontáž sleva -20%
4/ náhradní díly, překážky sleva -10%
5/ koupě dalšího nového hřiště sleva -2%
/platí i pro ostatní /neminigolfová/ sportoviště/
6/ opravy obecně sleva -20% /tmelení, broušení, nýtování, barevné natírání rámů, …./
7/ umístění reklamy na našich webových stránkách sleva -30%
8/ mobiliář sleva -15%
/lavičky, odpadkové koše, stojany na kola,..
9/ minigolfové vybavení sleva -20% /hole, míčky, podavače míčků/

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Povinnosti WGW vůči členům klubu

V předem dohodnutém termínu /po obdržení členského poplatku/ se zástupce WGW dostaví na hřiště člena , provede linkování všech drah dle pravidel ČMGS a předá minigolfové vybavení /viz výše/. Za tuto návštěvu majiteli hřiště bude účtována pouze doprava z Olomouce na předmětné hřiště /cca 6,- Kč na 1 km/.

Povinnosti členů

Zaplatit jednou ročně do smluvního termínu členský poplatek ve výši 9.900,-Kč. Členství se sjednává na 3 roky a pokud není písemně vypovězeno nejdříve k datu třetího a následně k datu každého dalšího výročí vzniku členství, automaticky se o 1 rok prodlužuje.

Členství začíná po podpisu smlouvy o členství připsáním členského poplatku na účet WGW a končí písemnou výpovědí k datu min. třetího výročí vzniku členství.